Förslag på ny förarutbildning - Driverzone

Artikel

Förslag på ny förarutbildning

Artikel

Förslag på ny förarutbildning

Av Adam Sandström

Trafikverket och Transportstyrelsen har presenterat ett förslag om ett nytt utbildningssystem för blivande körkortstagare. Förslaget innebär förändringar av nästan alla delar av utbildningen och ska resultera i mer trafiksäkra förare.

Sedan i februari har Transportstyrelsen tillsammans med Trafikverket arbetat med att göra en översyn av förarutbildningen för behörighet B (personbil). Förslaget som nu ska arbetas vidare med fokuserar på en ny struktur och ska förhoppningsvis resultera i att blivande förare tänker långsiktigt och förstår vikten av bli en trafiksäker förare med risk- och miljömedvetande.

– Det förslag som nu presenteras omfattar flera förändringar. Framför allt handlar det om att öka förståelsen för vad som krävs av en blivande förare och säkerställa att alla utbildningsmoment kommer med i utbildningen. Det måste finnas ett större fokus på att lära för livet och bli en trafiksäker förare, snarare än att bara klara provet, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov.

En del i förslaget är att all information ska fokuseras till en webbportal där ansökningar och utbildningsmoment utförs. Istället för att gå en introduktionsutbildning hos en körskola kommer ett informationspass ges på webbportalen i samband med ansökan om övningskörningstillstånd. Portalen ska också innehålla ett obligatoriskt protokoll med alla moment som behöver genomföras, för att ge blivande förare bättre koll på vad de förväntas kunna och vad de behöver utveckla.

Förslaget inkluderar även två obligatoriska vägledningspass hos auktoriserade utbildare där eleven får visa och reflektera över sina kunskaper, samt få råd om hur man bör gå vidare med sin utbildning. Det föreslås även att teoriprovet ska behöva vara godkänt innan körprovet får genomföras, så som det fungerar med MC-körkort idag. För att minska känslan av tidspress över att klara körprovet innan teoriprovet måste skrivas om föreslås att den tillåtna tiden mellan kör- och teoriprov utökas från två till fyra månader. Om eleven gör fyra underkända prov i rad (uppkörning eller teoriprov) ska en obligatorisk fördjupad återkoppling ske hos Trafikverket. Toleransen för överträdelser under prövoperioden ska bli lägre.

Trafikverket och Transportstyrelsen hoppas att det presenterade förslaget bland annat ska kunna bryta trenden med ökad andel underkända prov, utnyttja digitala möjligheter och försvåra för de som bedriver olaglig förarutbildning. Vissa av förslagen faller inom myndigheternas ordinarie uppdrag och kan därför implementeras utan politiska beslut, något som kommer börja ske under 2019. Trafikverket och Transportstyrelsen ska nu arbeta vidare med vilka lagar och föreskrifter som skulle behöva ändras för att genomföra alla delar av förslaget.

Publicerad .

Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att bli uppdaterad när vi släpper nya tester!

Läs mer!

Instagram

@driverzonese