600 000 fordon riskerar körförbud i maj - Driverzone

Artikel

600 000 fordon riskerar körförbud i maj

Artikel

600 000 fordon riskerar körförbud i maj

Av Adam Sandström

I maj träder nya regler för besiktning i kraft, och Transportstyrelsen beräknar att ca 600 000 fordon kan få oavsiktligt körförbud om inte ägarna är uppmärksamma på ändringarna.

När de nya reglerna träder i kraft skall personbilar besiktas med max 14 månaders mellanrum, och de fasta besiktningsmånaderna tas bort. Detta innebär att de som besiktat sitt fordon tidigt i besiktningsperioden riskerar att få kortare tid än väntat på sig att besikta det igen, och att datumet från senaste besiktningsprotokollet inte stämmer.

Transportstyrelsen räknar med att 300 000 fordon kan få körförbud när lagen träder i kraft och ytterligare 300 000 fordon kort efter det. Hittils har endast 14 000 av de fordon som ligger i riskzonen besiktats.

När de nya reglerna träder i kraft ska en personbil besiktas max 36 månader efter att den först tas i trafik, sedan max 24 månader efter det och tillslut med max 14 månaders mellanrum. Dessutom måste A-traktorer då vara besiktade och det kan göras nu för att slippa körförbud i maj.

Den som är osäker på när nästa besiktning ska göras kan enkelt kontrollera detta på Transportstyrelsens hemsida.

Publicerad .

Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att bli uppdaterad när vi släpper nya tester!

Läs mer!

Instagram

@driverzonese